Đoàn trường THPT Chu Văn An: Thành lập Câu lạc bộ Ngoài giờ lên lớp
2021-09-24 14:52:39
Thực hiện Sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành đoàn Thái Nguyên, Ban Chấp hành Đoàn trường THPT Chu Văn An đã thành lập Các câu lạc bộ ngoài giờ lên lớp trong đó có Câu lạc bộ Nghiên cứu khoa học và Sáng tạo trẻ.

Câu lạc bộ Nghiên cứu khoa học và sáng tạo trẻ trường THPT Chu Văn An do thầy giáo Nguyễn Văn Nam, giáo viên bộ môn Vật lý nhà trường là chủ nhiệm câu lạc bộ. Câu lạc bộ bao gồm thành viên là những đoàn viên thanh niên yêu thích nghiên cứu khoa học và sáng tạo trẻ tại khối 10, 11, 12. Câu lạc bộ  được duy trì sinh hoạt theo hàng tháng. Hàng tháng câu lạc bộ sinh hoạt vào thứ 6 của tuần thứ 4. Nội dung sinh hoạt được các thanh niên trong Câu lạc bộ phân công chuẩn bị. Một buổi sinh hoạt sẽ diễn ra với các nội dung: nếu vấn đề chủ đề sáng tạo, các nhóm được phân công chuẩn bị trình bày về dự án, chủ đề sáng tạo; các thành viên đóng góp ý kiến về ý tưởng; thầy cô giáo tham góp về ý tưởng sáng tạo; hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo,…

Có thể thấy, Câu lạc bộ được hình thành là cơ sở để đoàn viên thanh niên được phát huy đam mê sáng tạo, tích cực nghiên cứu làm tiền đề quan trọng cho những ý tưởng khởi nghiệp sáng chế sau này.

image001_3

Sinh hoạt Câu lạc bộ 

CÁC TIN KHÁC