Hệ thống tổ chức Đoàn
Nội dung được cập nhật vào 2021-07-30 10:22:16

DANH SÁCH CÁN BỘ CƠ QUAN THÀNH ĐOÀN

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
1

Nguyễn Văn Thắng

1985 Bí thư 

0975610888

tnthangnguyen1@gmail.com
2

Trịnh Thị Hoa

1985 Phó Bí thư

0388367005

trinhhoapntp@gmail.com
3

Nguyễn Hải Quân

1988 Uỷ viên Ban Thường vụ 0986290966 quannguyentptn@gmail.com 
4

Trần Quang Huy

1987  Ủy viên Ban Chấp hành 0886541333 tranquanghuytdtn@gmail.com
5

Nguyễn Bá Quang

1988 Chuyên viên 0968194088 nguyenbaquangtn@gmail.com

 

DANH SÁCH TRÍCH NGANG BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2017-2022

STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ NĂM SINH CHỨC VỤ SĐT
1 Nguyễn Văn Thắng Thành đoàn Thái Nguyên 1985 Phó Bí thư  0975610888
2 Trịnh Thị Hoa Thành đoàn Thái Nguyên 1985 Phó Bí thư  0388367005
3 Nguyễn Hải Quân Thành đoàn Thái Nguyên 1988 Ủy viên BTV 0986290966
4 Lê Hoàng Hà Công an thành phố 1992 Ủy viên BTV 0968225501
5 Phạm Chí Hiếu THPT Chuyên Thái Nguyên 1985 Ủy viên BTV 0968545995
6 Nguyễn Thị Hồng Hạnh TH Lê Văn Tám 1988 Ủy viên BTV 0974884888
7 Bùi Thị Bích Ngọc P. Hoàng Văn Thụ 1988 Ủy viên BTV 0945424484
8 Nguyễn Việt Dũng CĐ Thái Nguyên 1989 Ủy viên BTV 0979596885


DANH SÁCH TRÍCH NGANG BAN CHẤP HÀNH THÀNH ĐOÀN KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2017-2022

STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ NĂM SINH CHỨC VỤ SĐT
1 Nguyễn Văn Thắng Thành đoàn Thái Nguyên 1984 Phó Bí thư  0975610888
2 Trịnh Thị Hoa Thành đoàn Thái Nguyên 1985 Phó Bí thư  0388367005
3 Nguyễn Hải Quân Thành đoàn Thái Nguyên 1988 Ủy viên BTV 0986290966
4 Trần Quang Huy Thành đoàn Thái Nguyên 1987 Ủy viên BCH 0886541333
7 Lê Hoàng Hà Công an thành phố 1992 Ủy viên BTV 0968225501
8 Bùi Thị Bích Ngọc P. Hoàng Văn Thụ 1988 Ủy viên BTV 0945424484
9 Nguyễn Thị Hồng Hạnh TH Lê Văn Tám 1988 Ủy viên BTV 0974884888
10 Nguyễn Việt Dũng CĐ Thái Nguyên 1989 Ủy viên BTV 0979596885
11 Nguyễn Việt Cường CĐ Văn hóa nghệ thuật 1980 Ủy viên BCH 0989830777
12 Nguyễn Đức Toàn CĐ Y tế Thái Nguyên 1989 Ủy viên BCH 0975252139
13 Phạm Quốc Quân PT Vùng Cao Việt Bắc 1984 Ủy viên BCH 0913686636
14 Hoàng Minh Huế THPT Dương Tự Minh 1984 Ủy viên BCH 0869041366
15 Phạm Chí Hiếu THPT Chuyên Thái Nguyên 1985 Ủy viên BCH 0968545995
16 Nguyễn Trọng Tấn THPT Lương Ngọc Quyến 1986 Ủy viên BCH 0976129999
17 Nguyễn Thế Anh P.Gia Sàng 1989 Ủy viên BCH       01214183000
18 Phạm Ngọc Tú P. Quan Triều 1989 Ủy viên BCH 0974741989
19 Lương Quang Luân P. Tân Thịnh 1987 Ủy viên BCH 0975060006
20 Đoàn Mạnh Tùng P. Tân Thành 1993 Ủy viên BCH 0984645546
21 Ngô Minh Quân P. Phú Xá 1989 Ủy viên BCH 0977060888
22 Võ Thu Trang P. Túc Duyên 1988 Ủy viên BCH 01665842868
23 Nguyễn Xuân Trường P. Trưng Vương 1991 Ủy viên BCH 0968314333
24 Nguyễn Tuấn Dũng Bệnh viện A 1988 Ủy viên BCH 0964870000
25 Trần Thị Kiều Anh Đoàn phường Đồng Quang 1990 Ủy viên BCH 0946.123.444


DANH SÁCH BÍ THƯ CÁC CƠ SỞ ĐOÀN KHỐI PHƯỜNG XÃ  

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ/ĐƠN VỊ ĐIỆN THOẠI   EMAIL
1 Bùi Thị Bích Ngọc Đoàn phường Hoàng Văn Thụ 0945424484 doanphuonghoangvanthu@gmail.com  
2 Nguyễn Minh Tân Đoàn phường Phan Đình Phùng 0936.847.870 dtnphandinhphung@gmail.com
3 Trần Thị Kiều Anh Đoàn phường Đồng Quang 0946.123.444 dtndongquang@gmail.com
4 Trương Đức Mạnh Đoàn phường Quang Trung 0904.912.123 tuoitrequangtrungtn@gmail.com  
5 Nguyễn Xuân Trường Đoàn phường Trưng Vương   doantrungvuongtn@gmail.com
6 Nguyễn Thế Anh Đoàn phường Gia Sàng 0936.851.547 maitranlam@gmail.com
7 Võ Thu Trang Đoàn phường Túc Duyên 0936.851.646 thutrang.tptn@gmail.com
8 Nguyễn Thị Hải Yến Đoàn phường Quang Vinh 0936.847.836 nguyenthanhquyet1990@gmail.com
9 Phạm Ngọc Tú Đoàn phường Quan Triều 0936.860.180 ngothanhha84tn@gmail.com
10 Trần Anh Quang Đoàn phường Tân Long 0989.057.451 thanhniendoanphuongtanlong@gmail.com  
11 Đỗ Văn Giang Đoàn phương Thịnh Đức 0936.775.426 giangthinhduc@gmail.com 
12 Hoàng Anh Thái Đoàn phường Tân Lập 0904.430.622 ngocducclk.1985@gmail.com
13 Ngô Minh Quân Đoàn phường Phú Xá 0936.698.759 doanphuongphuxa@gmail.com
14 Hoàng Trung Kiên Đoàn phường Trung Thành 0936.719.523 hoangtrungkien333@gmail.com 
15 Nguyễn Đặng Huyền Trang Đoàn phường Cam Giá 0978.462.135 goby.trang@gmail.com  
16 Đoàn Mạnh Tùng Đoàn phường Tân Thành 0984.645.546 doanmanhtunglsk9@gmail.com  
17 Phạm Thanh Sơn Đoàn phường Hương Sơn   doanhuongson@gmail.com
18 Tân Đoàn phường Tích Lương 0936.760.094 quyhoatn@gmail.com
19 Lương Quang Luân Đoàn phường Tân Thịnh 0975.060.006 doanthanhnienptt@gmial.com 
20 Nguyễn Văn Cường Đoàn phường Thịnh Đán 0979.239.853 nguyenvancuongdoan@gmail.com  
21 Phạm Huyền My Đoàn xã Tân Cương 0968.846.229 phamhuyenmy2408@gmail.com 
22 Vũ Thị Thắm Đoàn xã Phúc Xuân 0936.762.439 vuthamdhkt@gmail.com
23 Nguyễn Thị Bé Đoàn xã Phúc Hà 0936.762.554 phuongdd0408@gmail.com
24 Lăng Văn Lịch Đoàn xã Phúc Trìu 01693.030.360 langthanhlich90@gmail.com  
25 Yến Đoàn xã Quyết Thắng 0936.758.505 dtnquyetthang@gmail.com
26 Tùng Đoàn xã Đồng Bẩm   hiendongbam1980@gmail.com
27 Ngân Đoàn xã Cao Ngạn   hoicn83@gmail.com
28 Dương Trung Kiên Đoàn xã Sơn Cẩm    
29 Cao Đoàn xã Linh Sơn        
30 Nguyễn Văn Tưởng Đoàn xã Đồng Liên    
31 Trần Văn Thắng Đoàn phường Chùa Hang    
32  Nguyễn Văn Quý Đoàn xã Huống Thượng    

DANH SÁCH BÍ THƯ CÁC CƠ SỞ ĐOÀN KHỐI TRƯỜNG HỌC

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ/ĐƠN VỊ

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

Nguyễn Đức Toàn

Đoàn Trường CĐ Y tế Thái Nguyên

0915.259.325

yktntoanyhdp@gmail.com

2

Nguyễn Việt Dũng

Đoàn Trường CĐ Sư phạm Thái Nguyên 

0912.964.204

vietdung.cdsptn@gmail.com

3

Nguyễn Việt Cường

Đoàn Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc

0988.402.996

vietcuongvhntvb@gmail.com 

4

Nguyễn Hoàng Anh

Đoàn Trường CĐ Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên

0976.138.346

nguyenhoanganh.ckt@gmail.com

5

Nguyễn Sơn Hà

Đoàn Trường CĐ Công nghiệp Thái Nguyên

0974.808.939

Sonhanguyen.ccb@moet.edu.vn  

6

Đào Thị hằng

Đoàn Trường CĐ Thương Mai Du lịch Thái Nguyên

0987.518.333

hangdaotn@gmail.com

7

Trần Thị Yên

Đoàn Trường CĐ Công thương Thái Nguyên

0912.443.131

tranyen67891987@gmail.com

8

Lê Đình Mạnh

Đoàn Trường ĐH Việt Bắc

0966425588

doanthanhnien@vietbac.edu.vn  

9

Phạm Chí Hiếu

Đoàn Trường THPT Chuyên Thái Nguyên

0968.545.995

hieupcit@gmail.com  

10

Nguyễn Ngọc Tuấn

Đoàn Trường THPT Chu Văn An

0989.830.777

ngoctuan2312@gmail.com

11

Lê Chí Trung

Đoàn Trường THPT Gang Thép

0945.007.555

letrunggt@gmail.com

12

Nguyễn Trọng Tấn

Đoàn Trường THPT Lương Ngọc Quyến

0976.129.999

nguyentrongtan522122@gmail.com 

13

Hoàng Minh Huế

Đoàn Trường THPT Dương Tự Minh

0869.041.366

0849238789

hoangminhhue866@gmail.com  

14

Trần Văn Hồng

Đoàn Trường THPT Khánh Hòa

0975.702.108

tranhong81@gmail.com  

15

Phạm Quốc Quân

Đoàn Trường PT Vùng cao Việt Bắc

 

tranthanhhuetn@yahoo.com.vn  

16

Trần Thị Thu Trang

Đoàn Trường PT Dân tộc Nội trú tỉnh Thái Nguyên

0986.251.433

tranganhnoitru@gmail.com

17

Nguyễn Mạnh Tuyên

Đoàn Trường THPT Ngô Quyền

0987.551.666

nguyenmanhtuyen79@gmail.com  

18

Nguyễn Dung Ly

Đoàn Trường THPT Đào Duy Từ

 

 


DANH SÁCH BÍ THƯ CÁC CƠ SỞ ĐOÀN KHỐI HCSN - KDDV - LLVT     

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ/ĐƠN VỊ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
1 Nguyễn Thùy Linh Đoàn Bảo tàng văn hóa các Dân tộc Việt Nam  0963.290.386 linhlambt@gmail.com  
2 Trần Thu Hà Chi Đoàn Nhà hát ca múa Dân gian Việt Bắc  0942.959.934 hatranhg85@gmail.com  
3 Nguyễn Anh Tuấn Đoàn Cơ quan khối Chính quyền 0936.849.174 tuannguyen.ubnd@gmail.com 
4 Lê Hoàng Hà Đoàn Công an Thành phố   lequythao2603@gmail.com 
5 Dũng Đoàn Bệnh viện Gang thép 0936.858.761 doantnbvgangthepthainguyen@gmail.com
6 Dũng Đoàn Bệnh viện A Thái Nguyên 0912.939.931  
7 Nguyễn Hải Quân Chi Đoàn Cơ quan khối Đảng - Đoàn thểể 0987.922.119 hongthambtg@gmail.com  
8 Nguyễn Việt Long Chi Đoàn Tòa àn nhân dân thành phố   nguyenkaohoang@gmail.com 
9 Nguyễn Đức Chiến Chi Đoàn Viện kiểm sát nhân dân thành phố 0983.004.802  
10 Nguyễn Thị Thu Trang Chi Đoàn Trường GD trẻ em thiệt thòi thỉnh Thái Nguyên 0917.355.585 trangnguyentn2010@gmail.com  
11 Hoàng Anh Hiền Chi Đoàn Bệnh viện lao và bệnh phổi TN 0912.739.298  anhhienbvltn@gmail.com 
12 Nguyễn Thị Tú Đoàn Trung tâm Y tế Thành phố 0979.343.693 nguyentuttyt13@gmail.com  
13 Mai Bích Hằng Chi Đoàn Công ty TNHH 1 thành viên Mỏ luyện kim Thái Nguyên 0936.850.497 hangtuan.1980@gmail.com
14 Nguyễn Thành Luân Đoàn Công ty CP Môi trường và đô thị Thái Nguyên 0902.084.014 thanhluanmtdttn@gamil.com
15 Trần Văn Hiếu Đoàn Công ty CP Thương mại Thái Hưng 0989.790.909 hieutv@thaihung.vn  
16 Nguyễn Thị Hạnh Chi Đoàn Cty TNHH Đầu tư Thái Nguyên 0982.412.158 hanhpham270388@gmail.com 
17 Dương Hiền Trang Chi Đoàn Bệnh viện PHCN tỉnh TN 01272.323.888 dhtrang.phcn@gmail.com 
18  Lê Huy Cương  Đoàn Cty CP xây dựng số 1 TN    
19  Trịnh Tú Uyên CĐ Cty Xây dựng số 2 TN         Uyenxd@gmail.com
20  Hà Ngọc Quý Đoàn Cty quản lý và xây dựng Giao thông TN   0916486185  quykhkt@gmail.com
21  Đỗ Trọng Tuệ Đoàn cty CP xây dựng giao thông I TN   0976495566  dotue1502@gmail.com
22  Nguyễn Thành Lê Đoàn Cty CP xây dựng giao thông II TN  0963669366   ktthanhle@gmail.com
23  Phạm Hồng Tuân Đoàn Công ty CP xi măng Cao Ngạn  0988585598   phamhongtuancn@gmail.om
24  Trần Thị Huyền Đoàn Cty CP Nhiệt điện An Khánh  0988758753   huyentt@nhietdienanhkhanh.com.vn
25  Nguyễn Quý Dương Đoàn cty Khoáng sản An Khánh  0973292888  duong83ksak@gmail.com 
26  Nông Thị Thùy Đoàn Cty Giấy Hoàng Văn Thụ  0915783398   
27  Hoàng Kiều Hưng Đoàn cty TNHH 1 tành viên Than Khánh Hòa  0987302509   thuhakhanh85@gmail.com
28  Vũ Huy Thanh Đoàn Cty CP nhiệt điện Cao Ngạn     
29  Nguyễn Hữu Lợi Đoàn cty CP cơ điện luyện kim TN  0974160003   tn.huuloi@gmail.com
30  Hoàng Mạnh Tuân Đoàn Cty Công nghiệp hóa chất Mỏ TN  0984669590  hoangtuan.micco@gmail.com 
31  Dương Tiến Duy CĐ cty CP chế biến thực phẩm TN  0936080199   tienduybeertn@gmail.com
32  Tạ Hải Triều CĐ Cty tư vấn và đầu tư xây dựng TN  0982016883  kts.haitrieu83tn@gmail.com 
33  Đào Văn Hùng  CĐ Cty tư vấn xây dựng cơ sở hạ tầng TN  0987232217  
34  Trương Thị Hằng Cđ Cty CP vật tư nông nghiệp  0972097669   truonghangkttv@gmail.com
35  Dương Xuân Đức CĐ Cty CP dược và vật tư Y tế  0973049888  duclan1990@gmail.com 
36  Phạm Thị Hồng Hạnh Đoàn Cty CP nước sạch TN     
37  Vũ Thị Hồng Tươi  CĐ Cty CP vận tải TN 0987551551   vuthihongtuoi1987@gmail.com
38  Lê Hải Hà Đoàn cty Xăng dầu Bắc Thái  0912221954   
39 Nguyễn Thị Thanh Yến  Đoàn cty đầu tư và Thương mại TNG  0368873555   
40  Phạm Thị Thu Thảo CĐ Công ty xuất nhập khấu TN  0966120892   phamthithuthao120891@gmail.com
41  Lương Quang Tuấn CĐ Cty CP giấy xuất khấu TN   0976639908  luongquangtuan@gmail.com
42    CĐ Ngân hàng Quốc tế VIPbank     
43  Nguyễn Thị Phương CĐ Công ty Bảo Vệt TN  0982857782   nguyenphuongvtn@gmail.com
44  Nguyễn Trọng Khánh CĐ Cty Bảo Việt nhận thọ TN  0986736919   nguyentrongkhanh@baoviet.com.vn
45  Khương Đức Quyết CĐ Cty BH Bảo Minh TN  0915101040  kdquyet@baominh.com.vn