Đoàn trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc đồng loạt tổ chức "Nói không với bạo lực học đường - Xây dựng tình bạn đẹp và hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam"
2021-11-19 16:54:48
Từ ngày 11 đến 19/11/2021, BCH Đoàn trường PT Vùng cao Việt Bắc đã chỉ đạo các chi đoàn tổ chức sinh hoạt chi đoàn tháng 11 với chủ để "Nói không với bạo lực học đường - Xây dựng tình bạn đẹp và hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam"

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về ý thức tuân thủ pháp luật, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt. Những điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật qua đó nhân rộng các mô hình hay, các cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật, bạo lực học đường cho đoàn viên thanh niên. Từ ngày 11 đến 19/11/2021, BCH Đoàn trường PT Vùng cao Việt Bắc đã chỉ đạo các chi đoàn tổ chức sinh hoạt chi đoàn tháng 11 với chủ để "Nói không với bạo lực học đường - Xây dựng tình bạn đẹp và hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam"

Thông qua các hình thức đa dạng như: sân khấu hóa, sáng tác thơ, vè, thi vẽ, thi kể chuyện về gương người tốt việc tốt, các trò chơi tập thể lôi cuốn được đoàn viên, thanh niên tham gia tích cực và nhiệt tình. Hoạt động là nội dung quan trong góp phần giáo dục đạo đức lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho ĐVTN trong toàn trường.

image005

 

CÁC TIN KHÁC