Hoạt động Hội
Liên đội TH Nha Trang tổ chức sinh hoạt dưới cờ "Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một tấm gương sáng, một cuốn sách hay - Giao lưu “Em là tuyên truyền viên tài ba” cấp liên đội tháng 12 năm học 2019 – 2020.
Hoạt động Đội
LIÊN ĐỘI THCS THỊNH ĐỨC TỔ CHỨC CUỘC THI TÌM HIỂU LUẬT TRẺ EM