Hoạt động Đội
LIÊN ĐỘI THCS THỊNH ĐỨC TỔ CHỨC CUỘC THI TÌM HIỂU LUẬT TRẺ EM