Đoàn trường THPT Gang Thép: Đồng loạt sinh hoạt Chi đoàn chủ đề “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường”
2021-10-30 16:38:10
Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2021-2022, từ ngày 20-30/10/2021, BCH Đoàn trường THPT Gang Thép chỉ đạo các Chi đoàn đồng loạt tổ chức sinh hoạt Chi đoàn “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường” năm học 2021-2022.

Với mục đích nhằm tăng cường giải pháp phòng chống bạo lực học đường trong trường học, góp phần giáo dục ý thức, đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh. Tại buổi sinh hoạt Chi đoàn các ĐVTN được chia sẻ những câu chuyện đẹp về tình bạn trong môi trường học đường, trong cuộc sống, định hướng việc xây dựng tình bạn đẹp trong học sinh. Trao đổi, cổ vũ những thói quen tốt, hành động đẹp trong việc phòng chống bạo lực học đường. Chia sẻ kiến thức pháp luật có liên quan đến hậu quả do bạo lực học đường gây ra; kỹ năng xử lý tình huống để ngăn chặn bạo lực học đường và tham gia giải quyết, đấu tranh với các hành vi bạo lực học đường. Tại diễn đàn, BCH các Chi Đoàn  đã tuyên dương những tấm gương có thói quen tốt, hành động đẹp, tích cực trong việc tham gia giải quyết, phòng chống bạo lực học đường.

Đoàn trường THPT Gang Thép tổ chức Diễn đàn1207

CÁC TIN KHÁC