ĐOÀN TRƯỜNG THPT KHÁNH HÒA TÍCH CỰC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CHO ĐVTN HƯỚNG VỀ BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG.
2021-10-25 22:12:30
Thực hiện sự chỉ đạo của Thành đoàn Thái Nguyên; được sự cho phép của Cấp ủy chi bộ nhà trường, ngày 25 tháng 10 năm 2021 Đoàn trường THPT Khánh Hòa đã tổ chức thành công chương trình tuyên truyền về chủ quyền biển đảo quê hương cho đoàn viên thanh niên năm học 2021-2022

Nhằm mục đích nâng cao nhận thức của cán bộ - giáo viên - nhân viên và học sinh về biển, đảo Việt Nam; tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo quê hương; góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của quốc gia trên biển; tăng cường ý thức trách nhiệm trong bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế biển và chấp hành pháp luật về biển đảo đồng thời giúp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường hiểu chính xác, đầy đủ về quan điểm, chủ trương, chính sách của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề liên quan đến biển, đảo phù hợp với quy định của Việt Nam và luật pháp quốc tế; trách nhiệm của Việt Nam trong việc xây dựng, củng cố, bảo vệ, phát triển mối quan hệ hòa bình, hữu nghị với các quốc gia liên quan đến biển Đông. Đấu tranh với các hoạt động chống phá của các thế lực cơ hội, thù địch âm mưu lợi dụng vấn đề biên giới, lãnh thổ làm tổn hại đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ đối ngoại truyền thống, tốt đẹp của Việt Nam với các nước láng giềng.

Thực hiện sự chỉ đạo của Thành đoàn Thái Nguyên; được sự cho phép của Cấp ủy chi bộ nhà trường, ngày 25 tháng 10 năm 2021 Đoàn trường THPT Khánh Hòa đã tổ chức thành công chương trình tuyên truyền về chủ quyền biển đảo quê hương cho đoàn viên thanh niên năm học 2021-2022. Trong không khí vui vẻ, chương trình được tổ chức với sự tham gia đầy đủ của cán bộ giáo viên và hơn 1000 ĐVTN. Sau khi được nghe những thông tin về chủ quyền biển đảo do BCH Đoàn trường tuyên truyền, các bạn ĐVTN đã hăng hái, nhiệt tình tham gia phần giao lưu với nhiều câu hỏi thú vị, bổ ích.

 ĐOÀN TRƯỜNG THPT KHÁNH HÒA TÍCH CỰC TỔ CHỨC CÁC HO2229

CÁC TIN KHÁC