ĐVTN trường THPT Dương Tự Minh tham dự Chuyên đề: "Lễ phép, thân thiện, trung thực trách nhiệm”
2021-11-25 22:27:02
Sáng ngày 25/10/2021, Trường THPT Dương Tự Minh đã tổ chức chuyên đề: " Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa ứng xử và thực hiện thông điệp "Lễ phép, Thân thiện, Trung thực, Trách nhiệm" năm học 2021-2022"

Tham dự chuyên đề có Thầy giáo Phan Vĩnh Thái - Hiệu trưởng nhà trường. Các thầy,cô giáo trong hội đồng sư phạm nhà trường và gần 900 đoàn viên thanh niên nhà trường học sinh.

Trong chuyên đề, nhà trường đã triển khai các nội dung trọng tâm trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống. Hình thành phẩm chất "Lễ phép, Thân thiện, Trung thực, Trách nhiệm" và tiếp tục tuyên truyền bộ quy tắc ứng xử" đối với đoàn viên thanh niên trường THPT Dương Tự Minh. Đây là hoạt động cụ thể hóa Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030 

ĐVTN trường THPT Dương Tự Minh tham dự Chuyên đề1139

CÁC TIN KHÁC