Hệ thống tổ chức Hội Đồng đội
Nội dung được cập nhật vào 2019-02-19 08:57:56

HỘI ĐỒNG ĐỘI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN49

TT Liên đội Họ và tên Điện thoại Email
Di động Liên đội
1 TH Đồng Quang Lương Thị Siêm 01688.639.712 2.460.375 tieuhocdongquang@gmail.com
2 TH Gia Sàng Trần Thị Hồng Anh 0983.440.268 3.820.268 gshonganh@gmail.com
3 TH Đội Cấn Nguyễn Thị Ngọc Anh 0987.102.787 3.852.221 ngocanhdat.nguyen@gmail.com
4 TH Thống Nhất Lê Thị Hợi 0973.989.186 3.851.862 lehoidt87@gmail.com
5 TH Túc Duyên Hà Thị Tâm 0969.688.828 3.751.262 hatamtd@gmail.com
6 TH Cam Giá Lương Hoàng Kỳ 0986.147.037   hoangky87ls@gmail.com
7 TH Phúc Xuân Ngô Thị Quỳnh Anh 0978.589.328   congchuanhotn2011@gmail.com
8 TH Tân Long Hà Thị My Hà 0985.057.427 3.543.624 hathimyha87@gmail.com
9 TH Tân Cương Đào Thanh Hương 0973.492.868   c1tancuong.phongtp@gmail.com
10 TH Trưng Vương Mai Diệu Linh 0977.242.052 3.654.560 maidieulinh87@gmail.com
11 TH Đồng Bẩm Nguyễn Thuỳ Linh 0985.123.379 3.822.498 linhdongbam.1984@gmail.com
12 TH Tân Thành 2 Nguyễn T. Hiền Lương 0942.999.549   hienluongtt2@gmail.com
13 TH Cao Ngạn Nguyễn Thị Tuyết Mai 0976.655.189 3.722.873 tranthiuyen85@gmail.com
14 TH Quyết Thắng Hoàng Văn Hoài 0972.208.270 3.846.001 hoanghoai.tn@gmail.com 
15 TH Tích Lương 1 Dương Hoài Thương 0974.359.350 3.847.766 ngocthuongtl1@gmail.com
16 TH Tích Lương 2 Mai Lan Hương 0973.880.129 3.847.455 huongtichluong@gmail.com
17 TH Phú Xá Trần Mạnh Huy 0964.577.222 0 hoanghuytpt@gmail.com
18 TH Hoàng Văn Thụ Nguyễn Thị Hoa 0914.757.555 3.756.555 hoanguyencdth11@gmail.com 
19 TH Nguyễn Huệ Mai Thị Thanh Hiền 01236.654.456   maithithanhhien.1986@gmail.com
20 TH Trung Thành TRương Thị Kim Hoa 0963.467.347   truongkimhoa1986@gmail.com
21 TH Tân Thành 1 Lương Vũ Linh 098l3.146.530 3.832.571 chinhiemnamsmc.2010@gmail.com
22 TH Quang Vinh Nguyễn Thị Huế 0968.933.723 3.844.876 ngaymaituoisang2014@gmail.com
23 TH Nha Trang  Phạm Thuỳ Dương 0983.273.966 3.854.970 duongtuankhanh84@gmail.com
24 TH Lương N. Quyến Ng. T. Hải Thương 01684.380.875 3.846.032 nguyenhaithuong9x@gmail.com
25 TH Nguyễn V. Xuân Bùi Xuân Mạnh 0985.332.783 3.851.580 buixuanmanh.tptn@gmail.com
26 TH Lê Văn Tám Trần Thị Thu Trang 0978.557.337 3.857.740 trantrangtn@gmail.com
27 TH Độc Lập Lê Thị Hà 0912.496.358 3.833.005 leha.doclap@gmail.com
28 TH Phúc Hà Trần Thị Thu Nguyệt 0978.378.887 3.844.129 thunguyet0887@gmail.com
29 TH Tân Lập Ng T Thanh Hương 0913.864.819 3.847.470 thanhhuong152@gmail.com
30 TH Hương Sơn Mai Việt Hà 0984.902.600   Xtrembj1@gmail.com
31 TH Thịnh Đức  Phạm Thị Luyến 0978.138.665 3.846.059 phamthiluyenthtd@gmail.com
32 TH Phúc Trìu Nguyễn Thị Thuỳ 01666.440.656   minakhanhngocxinh@gmail.com
33 TH Đồng Liên Vũ Thị Thảo 0984.305.992   thaocodonglien01@gmail.com 
34 TH số 2 Linh Sơn Phạm Thị Thu Huyền 0162.777.555   thuhuyenbnv@gmail.com 
35 TH Huống Thượng Nguyễn Thu Hương 0989.429.817   huongthumtht86@gmail.com 
36 TH Núi Voi Hà Việt Chinh 0974.865.274   havietchinh94@gmail.com 
37 TH số 1 Linh Sơn Mạc Thị Hương Lan 0976.034.335   huonglanthls@gmail.com 
38 TH Sơn Cẩm I Nguyễn Thị Linh 0977.787.266   c1soncam1.phongtpthainguyen.edu.vn 
39 TH Sơn Cẩm II Hoàng Văn Hải 0987.775.488   hoanghai89@gmail.com 
40 TH Sơn Cẩm III Trương Thị Thoa 0982.691.088   thoagvthvt@gmail.com 
41 TH Chiến Thắng Đặng Thị Thanh Thu 09484.829.235   thanhthu80ct@gmail.com 
42 THCS Quang Vinh Đặng Thị Phương Thảo 0978.259.522 3.844.867 phuongthaothcsquangvinh@gmail.com
43 THCS Tân Long Phạm Thị Loan 0973.834.171 3.844.571 loanchien7619@gmail.com
44 THCS Cao Ngạn Lý Hoàng Lam 0974.904.360 3.822.601 lyhoanglam@gmail.com
45 THCS Phúc Xuân Nguyễn Thu Hằng 01686.404.501 3.846.459 nguyenhangthcsphucxuan@gmail.com
46 THCS Tân Cương Nguyễn Thị Hương 01666.768.512 3.846.012 huongnguyen095@gmail.com
47 THCS Đồng Quang Nguyễn Thị Hồng Hảo 0963.125.268 0 honghao.lady92@gmail.com
48 THCS Cam Giá Nguyễn Thị Thu Hà 01669.641.529 3,833,620 thuha.tn1980@yahoo.com.vn
49 THCS Tích Lương Phạm Văn Dũng 0913.195.866 3.747.157 mayphieulanggttn@gmail.com
50 THCS Hương Sơn Đào Hồng Linh 0983.261.708 3.733.514 dieply208@gmail.com
51 THCS Quyết Thắng Đỗ Thị Hải Minh 0977.844.686 3.846.410 haiminh2673@gmail.com
52 THCS Đồng Bẩm Nguyễn Thúy Vân 01688.466.686 3.820.603 vandongbam@gmail.com
53 THCS Phúc Hà Lê Thị Dung 01669.442.895 3.901.523 lethidungtn@gmail.com
54 THCS L.Ngọc Quyến Nguyễn Thị Quỳnh Anh 0976.909.837 3.846.207 quynhanh.lnq@gmail.com
55 THCS Thịnh Đức Phạm Thu Phương 0979.857.712   phamthuphuong.td@gmail.com
56 THCS Trưng Vương Hoàng Thị Quỳnh 01675.651.002 3.846.410 hoangquynhthcstv@gmail.com
57 THCS Túc Duyên Hoàng Thị Nguyệt 01254.553.081   hoangnguyet97@gmail.com
58 THCS Phúc Trìu Triệu Thị Lan Anh 0973.533.365 3.740.112 trieulananh88@gmail.com
59 THCS Quang Trung Nguyễn Thị Kim Loan 0988.906.832 3.853.075 nguyenthikimloanqt@gmail.com
60 THCS Nha Trang Dương Thị Quỳnh  0984.837.860 0 duongquynh8730@gmail.com
61 THCS Độc Lập Dương Hữu Hoàng 0978.342.686 3.832.596 duonghoangdl@gmail.com
62 THCS Tân Lập Lý Thị Tố Uyên 0977.791.699 3.847.190 touyen.1977@gmail.com
63 THCS Tân Thành Trương Thị Thuỷ 0973.267.325   manhthuy86@gmail.com
64 THCS H. Văn Thụ Lê Thị Thu Phương 0977.254.944 3.743.673 thuphuong83hvt@gmail.com
65 THCS Gia Sàng Phan Thị Hồng 01279.329.684 3.856.012 hongtithcsgiasang@gmail.com
66 THCS Nguyễn Du Nguyễn Thị Xuân 0985.290.811 3.852.245 nguyenthixuanthcsnd@gmail.com
67 THCS Phú Xá Phạm Thị Diệu Huyền 0985.886.680 3.847.053 dieuhuyenthcsphuxa@gmail.com
68 THCS Chu Văn An Nguyễn Thị Hòa 0912.594.447   haihoacva@gmail.com
69 TH&THCS 915 Gia Sàng Lê Thị Liên 0948.118.887   lienthcsnhatrangtn@gmail.com
70 THCS Tân Thịnh  Nguyễn Thu Phương 0988.968.333     c2tanthinh.phongtp@tp.edu.vn 
71 THCS Linh Sơn Hoàng Thị Hiền 0984..966.433   hienhaitienkhoa@gmail.com 
72 THCS Đồng Liên Nguyễn Phương Thảo 0166.371.9639   thaodonglien@gmail.com 
73 THCS Chùa Hang I Cao Thị Thanh Trang 0979.290.180 3.820.525 thanhtrangch1@gmail.com 
74 THCS Chùa Hang II Chu Thị Hồng Giang 0989.983.799   chuthihonggiang@gmail.com 
75 THCS Sơn Cẩm I Nguyễn Thị Kim Lan 0966.834.777   thanhlan77@gmail.com 
76 THCS Sơn Cẩm II Ma Thị Hạnh 0982.384.066   hanhkhoathainguyen@gmail.com 
77 THCS Huống Thượng  Nguyễn Thương Thương 0978.626.272   thuonght1984@gmail.com