TẤM GƯƠNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2021 - Trịnh Thu Lan

Trịnh Thu Lan Đoàn viên Chi đoàn 12A1, Đoàn trường THPT Khánh Hòa

TẤM GƯƠNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2021 - Chu Thị Thanh Hằng
Chu Thị Thanh Hằng Uỷ viên BTV Đoàn trường , Phó chủ tịch Hội sinh viên trường, Bí thư CĐ GV 4, Đoàn trường CĐ Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên
TẤM GƯƠNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2021 - Nguyễn Trung Kiên
Nguyễn Trung Kiên Ủy viên BCH Đoàn trường, Ủy viên BCH HSV trường, Bí thư CĐ Giáo viên 2, trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên