Với Chủ đề: “Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên tiên phong chuyển đổi số”.Trong tháng thanh niên Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức 11 hoạt động cấp thành phố và 05 hoạt động hưởng ứng đồng loạt các ngày hoạt động cao điểm do Trung ương đoàn phát động

Với chuỗi hoạt động gắn với chuyển đổi số thể hiện vai trò xung kích, sáng tạo, tiên phong của Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên trong công cuộc phát triển kinh tế văn hoá xã hội. Xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng giàu mạnh, hiện đại.

 

 

Đăng bởi: admin

Tin tức liên quan