Cán bộ Đoàn, đoàn viên thành phố Thái Nguyên thực hiện việc kiểm tra từ ngày 08/3/2023 đến 23h59 ngày 30/4/2023;

* Cách 1: Cick vào Banner trên ứng dụng TNVN -> Click vào cuộc thi
* Cách 2: vào mục HỌC TẬP -> THI TRỰC TUYẾN trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam để thực hiện việc kiểm tra
Không giới hạn số lần thực hiện bài kiểm tra. Đạt 60/100 câu trả lời đúng là hoàn thành bài kiểm tra.
😍Tải ứng dụng TNVN: https://app.doanthanhnien.vn/download
🖥 Fanpage Ứng dụng TNVN: https://app.doanthanhnien.vn/

Tin tức liên quan