Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố Thái Nguyên năm 2023. Ngày 20/6/2023, Câu lạc bộ lý luận trẻ thành phố thái Nguyên tổ chức sinh hoạt quý II năm 2023, với chủ đề “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023”. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thắng- Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên và các thành viên câu lạc bộ Lý luận trẻ thành phố Thái Nguyên. Tại buổi sinh hoạt, các thành viên Câu lạc bộ đã được nghiên cứu chuyên đề với 02 nội dung: Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thanh niên và Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác đoàn; tích cực học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong thanh niên Với quan điểm và nhận thức thanh niên là lực lượng có ý nghĩa chiến lược, quyết định sự phát triển hiện tại và tương lai của đất nước, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn coi trọng và hết sức quan tâm đến vấn đề thanh niên. Hoạt động của Câu lạc bộ có ý nghĩa thiết thực đối với việc định hướng tư tưởng cho thanh niên, trước tình hình chống phá của các thế lực thù địch, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên – những người thường xuyên tiếp cận nhanh chóng với nguồn thông tin trên các trang mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Đăng bởi: quantri_thanhdoan

Tin tức liên quan