Ngày 28/04/2023, Tuổi trẻ Thành phố Thái Nguyên hỗ trợ tiêu thụ ngô cho người dân trên địa bàn Thành phố. Trong ngày đầu tổ chức chương trình, các cơ sở đoàn khối Hành chính sự nghiệp -  Kinh doanh dịch vụ và lực lượng vũ trang thành phố  đã hỗ trợ tiêu thụ 500 bắp ngô.

Đây là hoạt động ý nghĩa của Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên nhằm quảng bá, kết nối, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

 Trong những ngày tới, Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên tiếp tục hỗ trợ tiêu thụ ngô giúp bà con nông dân, mang sản phẩm đạt chuẩn VietGAP đến với người tiêu dùng trên địa bàn thành phố.

Đăng bởi: quantri_thanhdoan

Tin tức liên quan