Để rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác cán bộ Đoàn, BTV Thành đoàn Thái Nguyên đã triển khai mô hình rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác cán bộ Đoàn gắn với thực hiện nghiêm chỉnh luật an toàn giao thông đường bộ năm 2023.

Ban Thường vụ Thành Đoàn phối hợp Trường THPT Ngô Quyền triển khai mô hình rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác cán bộ Đoàn gắn với thực hiện nghiêm chỉnh luật an toàn giao thông đường bộ năm 2023. Để triển khai hiệu quả, Ban Thường vụ Thành đoàn đã chỉ đạo Đoàn trường THPT Ngô Quyền triển khai đồng loạt các giải pháp thiết thực:

1. Tổ chức các Hội nghị chuyên đề về tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

- Đoàn Thanh niên đã phối hợp với tổ chức thành công 02 Hội nghị chuyên đề về tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT dành cho cán bộ đoàn chủ chốt, giáo viên và học sinh toàn trường. Nội dung các hội nghị tập trung vào các vấn đề: Luật Giao thông đường bộ và các quy định của pháp luật về trật tự ATGT; Nguyên nhân, hậu quả của tai nạn giao thông; Phương pháp phòng tránh tai nạn giao thông...

2. Tổ chức cho cán bộ đoàn chủ chốt đăng ký bản cam kết gương mẫu thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật về trật tự an toàn giao thông. 100% cán bộ đoàn chủ chốt của trường đã đăng ký bản cam kết gương mẫu thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật về trật tự ATGT. Nội dung bản cam kết bao gồm các nội dung sau:

* Tuân thủ các quy định của pháp luật về trật tự ATGT;

* Gương mẫu chấp hành Luật Giao thông đường bộ;

* Tuyên truyền, vận động người thân, bạn bè tham gia giao thông an toàn.

3. Thành lập Đội thanh niên xung kích đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại trường với 10 thành viên để đôn đốc, tuyên truyền nhắc nhở cán bộ, đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là cán bộ đoàn chủ chốt của trường. Đội thanh niên xung kích được thành lập với nhiệm vụ chính là đôn đốc, tuyên truyền nhắc nhở cán bộ, đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là cán bộ đoàn chủ chốt của trường thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật về trật tự ATGT.

Kết quả đạt được:

Qua các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là cán bộ đoàn chủ chốt của trường đã được nâng cao. Số vụ tai nạn giao thông trong trường học giảm đáng kể so với năm học trước.

Đăng bởi: quantri_thanhdoan

Tin tức liên quan