Từ ngày 09/02 đến ngày 14/02/2023 các Liên đội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã tổ chức các hoạt động tưởng niệm 80 năm ngày Anh hùng liệt sỹ Kim Đồng hy sinh bằng các hình thức như: sinh hoạt dưới cờ chuyên đề “Mỗi tuần một cuốn sách hay, một câu chuyện đẹp, một tấm gương sáng”, phát thanh măng non;

Từ ngày 09/02 đến ngày 14/02/2023 các Liên đội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã tổ chức các hoạt động tưởng niệm 80 năm ngày Anh hùng liệt sỹ Kim Đồng hy sinh bằng các hình thức như: sinh hoạt dưới cờ chuyên đề “Mỗi tuần một cuốn sách hay, một câu chuyện đẹp, một tấm gương sáng”, phát thanh măng non; Tổ chức sinh hoạt chi đội, sao nhi đồng theo chủ điểm “Noi gương Anh hùng Kim Đồng - Thiếu nhi Việt Nam tiếp bước”, trong đó tập trung hướng dẫn các em tìm hiểu về tiểu sử Anh hùng liệt sĩ Kim Đồng - Người đội trưởng đầu tiên của Đội TNTP Hồ Chí Minh; về lòng yêu nước, sự hy sinh anh dũng với tinh thần “Tuổi nhỏ chí lớn” của thế hệ thiếu nhi Việt Nam đối với sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc; góp phần làm rạng rỡ lịch sử và truyền thống của Đội TNTP Hồ Chí Minh; Kết nạp Đội viên; từ đó giúp các em xây dựng mục tiêu phấn đầu, rèn luyện để trở thành người đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

 

 

 

Đăng bởi: quantri_thanhdoan

Tin tức liên quan