Sáng ngày 9/5/2023, Thành đoàn, Hội LHTN thành phố Thái Nguyên tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; Tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2023; Tổng kết chương trình Tình nguyện mùa Đông năm 2022, Xuân tình nguyện năm 2023 và Tháng Thanh niên năm 2023

Sáng ngày 9/5/2023, Thành đoàn, Hội LHTN thành phố tổ chức Tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2023; Tổng kết chương trình Tình nguyện mùa Đông năm 2022, Xuân tình nguyện năm 2023 và Tháng Thanh niên năm 2023

Tại chương trình, Thành đoàn, Hội LHTN thành phố Thái Nguyên đã tổ chức đánh giá tổng kết các hoạt động Tình nguyện mùa đông năm 2022, Xuân tình nguyện năm 2023 và Tháng Thanh niên năm 2023. Tại chương trình, Ban Thường vụ Thành đoàn Thái Nguyên đã Tuyên dương, khen thưởng 35 Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021 – 2023; Khen thưởng 30 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động Tình nguyện mùa Đông năm 2022, Xuân tình nguyện năm 2023 và Tháng Thanh niên năm 2023;

Đăng bởi: quantri_thanhdoan

Tin tức liên quan