TẤM GƯƠNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2021 - Đặng Văn Quyên
2021-10-11 22:41:08
Đặng Văn Quyên Bí thư Chi đoàn Đ55A, Đội trưởng Đội TNXK trường trường CĐ Công thương Thái Nguyên

Một số thành tích tiêu biểu:

CÁC TIN KHÁC