THÀNH ĐOÀN THÁI NGUYÊN: GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG ỦY THÁC VAY VỐN VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ TIẾT KIỆM VÀ VAY VỐN
2021-08-20 10:52:22
Trong 02 ngày 19, 20/8/2021, Đoàn giám sát của Thành đoàn Thái Nguyên đã giám sát trực tiếp hoạt động ủy thác vay vốn và hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn từ nguồn ủy thác của Ngân hàng chính sách xã hội tại Xã Linh Sơn, Xã Đồng Liên và Xã Cao Ngạn thành phố Thái Nguyên.

Đánh giá thực tế tình hình thực hiện hoạt động vốn ủy thác, hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn; kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân thông qua giám sát, tổng hợp đề xuất, kiến nghị những giải pháp cụ thể đối với các cơ quan liên quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Trong 02 ngày 19, 20/8/2021, Đoàn giám sát của Thành đoàn Thái Nguyên đã giám sát trực tiếp hoạt động ủy thác vay vốn và hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn từ nguồn ủy thác của Ngân hàng chính sách xã hội tại Xã Linh Sơn, Xã Đồng Liên và Xã Cao Ngạn thành phố Thái Nguyên. Tham gia Đoàn giám sát có đại diện Ban Dân vận Thành uỷ, Uỷ ban MTTQ, Hội Cựu Chiến binh, Hội phụ nữ thành phố.

Tại các đơn vị được giám sát, Đoàn giám sát đánh giá cao những kết quả cụ thể mà các đơn vị đã đạt được trong hoạt động ủy thác vay vốn và hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn từ nguồn ủy thác của Ngân hàng chính sách xã hội, góp phần quan trọng giảm tỷ lệ hộ nghèo của các địa phương đồng thời cũng nắm bắt những khó khăn vướng mắc, tổng hợp những kiến nghị, đề xuất các kiến nghị của các Tổ tiết kiệm và vay vốn, các tổ chức Hội đoàn thể để đề xuất các cấp, ngành có liên quan trong quá trình triển khai, thực hiện.

image001_10

CÁC TIN KHÁC