Thành Đoàn Thái Nguyên: Tổ chức Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị; kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội năm 2021
2021-08-25 10:39:50
Ngày 25/8/2021, tại Hội trường tầng 5, Thành ủy Thái Nguyên. Thành Đoàn, Hội LHTN thành phố, Hội đồng đội thành phố phối hợp Trung tâm Chính trị thành phố Thái Nguyên tổ chức Lớp bồi dướng lý luận chính trị; kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội năm 2021.

Nhằm củng cố lập trường, quan điểm chính trị, niềm tin của cán bộ Đoàn, Hội, Đội chủ chốt ở cơ sở vào thắng lợi của công cuộc đổi mới, vào chủ nghĩa xã hội; góp phần đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch; khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội ngày 25/8/2021, tại Hội trường tầng 5, Thành ủy Thái Nguyên. Thành Đoàn, Hội LHTN thành phố, Hội đồng đội thành phố phối hợp Trung tâm Chính trị thành phố Thái Nguyên tổ chức Lớp bồi dướng lý luận chính trị; kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội năm 2021. Dự chương trình có đại biểu Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố; đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH Tỉnh Đoàn, Bí thư Thành Đoàn; các đồng chí đại biểu lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Thành ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố và trên 190 học viên là cán bộ chủ chốt Đoàn, Hội, Đội dự tại các điểm cầu trực tuyến.

Lớp bồi dưỡng được tổ chức với các nội dung trọng tâm: Chủ nghĩa Mác - Lênin, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2021; Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Hệ thống Chính trị ở Việt Nam hiện nay; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Luật Thanh niên sửa đổi năm 2020; Kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội

Lớp bồi dưỡng là dịp giúp cán bộ Đoàn, Hội, Đội nâng cao khả năng vận dụng một cách sáng tạo đường lối, quan điểm của Đảng trong xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đoàn Thanh niên ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.

image004_6

 

CÁC TIN KHÁC