Thành Đoàn Thái Nguyên: Tổ chức tuyên truyền, quán triệt Luật Thanh niên sửa đổi năm 2020
2021-08-25 11:13:21
Sáng ngày 25/8/2021, tại Hội trường Thành ủy Thái Nguyên, Ban Thường vụ Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Luật Thanh niên (sửa đổi) năm 2020 cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố.

Sáng ngày 25/8/2021, tại Hội trường Thành ủy Thái Nguyên, Ban Thường vụ Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Luật Thanh niên (sửa đổi) năm 2020 cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố.

Ngày 16/6/2020, tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV đã biểu quyết thông qua Luật Thanh niên năm 2020 với 07 chương, 41 điều đã sửa đổi toàn diện Luật Thanh niên năm 2005 nhằm đáp ứng tình hình mới, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật đối với thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Luật Thanh niên năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/1/2021. Để triển khai thực hiện, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định giao Bộ Nội vụ xây dựng các văn bản tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết về đối thoại thanh niên, cơ chế chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi và Nghị định quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện.

Thông qua buổi tuyên truyền, cán bộ, đoàn viên, thanh niên hiểu rõ hơn về Luật Thanh niên năm 2020, nắm vững những điểm mới nổi bật, đáng chú ý như: khẳng định vai trò của thanh niên, quy định về Tháng Thanh niên, trách nhiệm của việc đối thoại với thanh niên, chính sách của nhà nước đối với thanh niên,... qua đó góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm và vị trí của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

239458527_4860581954003523_6587855214280434477_n

CÁC TIN KHÁC