Trường THPT Đào Duy Từ: Diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường”
2021-10-15 15:52:02
Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2021-2022, nhằm tiếp tuyên truyền nâng cao đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên, ngày 15/10/2021 BCH Đoàn trường THPT Đào Duy Từ tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường” với sự tham gia của trên 100 đoàn viên thanh niên.

Tại diễn đàn các bạn ĐVTN đươc nghe đồng chí Bí thư Đoàn trường thông tin về tình hình bạo lực học đường trong giai đoạn hiện nay. Tiếp đó, các đồng chí Bí thư đại diện các Chi đoàn đã có các baì phát biểu thể hiện quan điểm của cá nhân về tình trạng bạo lực học đường hiện nay và quan điểm cá nhân đối với các tình huống đấy. Diễn đàn là dịp để các bạn đoàn viên thanh niên được thể hiện quan điểm của mình đối với vấn đề tình bạn.

Trường THPT Đào Duy Từ868

CÁC TIN KHÁC