Văn bản đi
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Đơn vị ban hành Trích yếu Tải file scan (PDF)
DS 15 26/11/2021 Thành Đoàn Thái Nguyên Ds câu lạc bộ cây cảnh
.BCCS 26/11/2021 Đoàn trường PT DT Nội trú Thái Nguyên Báo cáo kết quả Đoàn viên thanh niên thực hiện 5 ngày tình nguyện trong năm 2021
.BCCS2 26/11/2021 PT Vùng Cao Việt Bắc Báo cáo kết quả ĐVTN thực hiện 5 ngày tình nguyện - PTVCVB 2021
.BCCS3 26/11/2021 THPT Ngô Quyền Báo cáo kết quả đoàn viên thanh niên thực hiện 5 ngày tình nguyện năm 2021 - THPT ngô Quyền
.BCCS4 26/11/2021 THPT LNQ Báo cáo kết quả đoàn viên thanh niên thực hiện 5 ngày tình nguyện năm 2021 - THPT LNQ
.bccs5 26/11/2021 THPT Đào Duy Từ Báo cáo kết quả đoàn viên thanh niên thực hiện 5 ngày tình nguyện năm 2021 - Đào Duy Từ
.bccs6 26/11/2021 THPT Dương Tự Minh Báo cáo kết quả đoàn viên thanh niên thực hiện 5 ngày tình nguyện năm 2021 - THPT Dương Tự Minh
.bccs7 26/11/2021 THPT Chuyên Thái Nguyên Báo cáo kết quả đoàn viên thanh niên thực hiện 5 ngày tình nguyện năm 2021 - Chuyên
.bccs8 26/11/2021 THPT Gang Thép Báo cáo kết quả đoàn viên thanh niên thực hiện 5 ngày tình nguyện năm 2021 - Gang Thép
.bccs9 26/11/2021 CĐ CN Thái Nguyên Báo cáo kết quả đoàn viên thanh niên thực hiện 5 ngày tình nguyện năm 2021 - CĐ công nghiệp
.bccs10 26/11/2021 CĐ TM Du lịch Báo cáo kết quả đoàn viên thanh niên thực hiện 5 ngày tình nguyện năm 2021 - CĐ TM DL
.bccs11 26/11/2021 Cao đẳng Thái Nguyên Báo cáo kết quả đoàn viên thanh niên thực hiện 5 ngày tình nguyện năm 2021 - CĐ TN
.bccs12 26/11/2021 CĐ Y tế Thái Nguyên Báo cáo kết quả đoàn viên thanh niên thực hiện 5 ngày tình nguyện năm 2021 - CĐ Y tế
.bccs14 26/11/2021 THPT Khánh Hoà Báo cáo kết quả đoàn viên thanh niên thực hiên 5 ngày tình nguyện trong năm 2021 - khanh hoà
32/BC-ĐTN 26/11/2021 CĐ Công thương BC kết quả đoàn vien thanh nên thực hiện 5 ngày tình nguyện trong năm 2021 - CĐ Công Thương
.bccs17 26/11/2021 C Đ VH NT Việt Bắc Báo cáo kết quả đoàn viên thanh niên thực hiện 5 ngày tình nguyện năm 2021 - CĐ VH NT Việt Bắc
34/BC-ĐTN 25/11/2021 THPT Chu Văn An Báo cáo kết quả Đoàn viên thanh niên thực hiện 5 ngày tình nguyện trong năm 2021 - THPT Chu Văn An
KH 124 12/11/2021 Thành Đoàn Thái Nguyên Kế hoạch tình nguyện mùa đông xuân tình nguyện
Ds công trình khối cqdn 09/11/2021 Thành Đoàn Thái Nguyên Ds công trình thanh niên
CV 1574 21/10/2021 Thành Đoàn Thái Nguyên CV tổ chức diễn đàn khởi nghiệp