Văn bản đến
Số / Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải file scan (PDF) Tải file Word
CV 1111 10/12/2021 tổ chức tình nguyện tại Định Hóa
290/BC-TĐTN 10/11/2021 Báo cáo sơ kết nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn giai đoạn 2019-2022
1607/CV-TĐTN 10/11/2021 Cv xác nhận số liệu kết nạp Đảng viên từ Đoàn viên năm 2021
291/BC-TĐTN 10/11/2021 Báo cáo công tác tạo nguồn phát triển Đảng viên năm 2021
DS 12 09/11/2021 Ds trồng cây
Ds công trình thanh niên 09/11/2021 BC công trình thanh niên
285/BC-TĐTN 26/10/2021 Báo cáo kết quả thực hiện 5 ngày tình nguyện trong năm
1571/CV-TĐTN 21/10/2021 Công văn tổchức triển khai ngày pháp luật Việt Nam năm 2021
.danhsachCTTN2021 20/10/2021 Danh sách Công trình thanh niên Khối trường năm học 2020 - 2021
1562/CV-TĐTN 19/10/2021 VV kiểm điểm đánh giá chất lượng cơ sở Đoàn và đoàn viên năm 2021
BC276 18/10/2021 BC tập hợp đoàn kết thanh niên 2021
274/BC-TĐTN 18/10/2021 Báo cáo kết quả đoàn viên kết nạp mới học lý luận chính trị dành cho đoàn viên năm 2021
275/BC-TĐTN 18/10/2021 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình rèn luyện Đoàn viên năm 2021
156/CV-TĐTN 18/10/2021 Công văn về kiểm điểm đánh giá chất lượng cơ sở Đoàn và Đoàn viên
Danh sách 1 18/10/2021 Danh sách địa điểm thắp nến tri ân 27/7
BC 277 18/10/2021 BC mô hình, giải pháp nâng cao chất lượng Bí thư Chi đoàn trên địa bàn dân cư
283/BC-TĐTN 15/10/2021 Báo cáo kiểm tra gia giám sát 2021
276/BC-TĐTN 15/10/2021 Báo cáo giúp đỡ thiếu nhi có HCKK năm 2021
3.Danh sach Đoàn 3 chủ động 13/10/2021 Danh sách Đoàn cơ sở 3 Chủ động thành phố Thái Nguyên năm 2021
BC 279 11/10/2021 tuyên truyền 110 năm bác ra đi tìm đường cứu nước