Văn bản đến
Số / Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải file scan (PDF) Tải file Word
4.PLHĐ 6/6/2021 Phụ lục hoạt động trải nghiệm sáng tạo rèn luyện kỹ năng cho thiếu nhi năm học 2020 - 2021
6.PLHĐ 6/6/2021 Lịch Phát hành báo đội năm học 2020 - 2021
7.PLHĐ 6/6/2021 Phụ lục hoạt động công trình phần việc KN 90 năm thành lập Đoàn
1.BCMH 6/6/2021 Báo cáo mô hình hay năm học 2020 - 2021 LĐ Tiểu học Nha Trang
2.BCMH 6/6/2021 Báo cáo mô hình hay năm học 2020 - 2021_Liên đội THCS Phúc Trìu
3.BCMH 6/6/2021 Báo cáo mô hình sáng tạo năm học 2020 - 2021 - TH Thịnh Đức
237/BC-TĐTN 04/6/2021 Báo cáo mô hình đội "sản phẩm từ vật liệu tái chế" năm học 2020 - 2021
236/BC-TĐTN 04/6/2021 Báo cáo tình hình tâm tư nguyện vọng trẻ em quý II năm 2021
238/BC-HDD 4/6/2021 Báo cáo tổ chức các hoạt động trải nghiệm và sáng tạo trong đội viên, thiếu niên nhi đồng năm học 2020 - 2021
CV 1380 02/6/2021 CV đôn đốc thực hiện các nội dung kết nghĩa, xây dựng công trình thanh niên 2021
CV 1386 01/6/2021 hỗ trợ mô hình kinh tế gắn bảo vệ môi trường
4 31/5/2021 Danh sách đăng ký giúp đỡ cảm hóa thanh niên chậm tiến 2021
151/KH-TĐTN 31/5/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 02-ĐA/TU ngày 15/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên về "Tăng cường công tác Dân vận của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025"
51/KH-TĐTN 31/5/2021 hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy
152/Kh-TĐTN 31/5/2021 Kế hoạch tổ chức Chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm 2021
233/BC-TĐTN 27/5/2021 Báo cáo kết quả tuyên tuyền bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
150/KH-TĐTN 25/5/2021 Kế hoạch giám sát chuyên đề thực hiện Luật trẻ em năm 2021
227/Bc-TĐTN 24/5/2021 Báo cáo kết quả tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng
228/BC-TĐTN 24/5/2021 Báo cáo Mô hình, công trình, phần việc chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội TNTP hồ Chí Minh
229/BC-TĐTN 24/5/2021 Báo cáo Kết quả thực hiện phong trào Đọc và làm theo báo đội