Văn bản đến
Số / Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải file scan (PDF) Tải file Word
59/GM-TĐTN 24/3/2015 Giấy mời Hội nghị Ban chấp hành Thành đoàn lần thứ 18, nhiệm kỳ 2012 - 2017
310/CV-TĐTN 19/03/2015 CV vv tham gia liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2015
35/HD-TĐTN 18/3/2015 Hướng dẫn củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đội các xã, phường
308/CV-ĐTN 18/3/2015 CV về việc tăng cường công tác Quốc phòng địa phương năm 2015
311/CV-TĐTN 18/3/2015 CV vv triển khai thực hiện Quyết định số 2854 –QĐ/TU và Quyết định số 2855-QĐ/TU ngày 30/1/2015 của Tỉnh ủy
77/QĐ-TĐ 18/3/2015 Quyết định về việc thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần công nghệ phần mềm Thái Nguyên
78/QĐ-TĐ 18/3/2015 Quyết định về việc thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty TNHH Công Lan
54/GM-TĐ 17/03/2015 Giấy mời chương trình "Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên - Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng"
PCNV 16/3/2015 Phân công nhiệm vụ tạm thời
303/CV-TĐTN 13/3/2015 Về việc triển khai cuộc thi biển đảo tổ quốc và chiến sĩ Hải quân, kỷ niệm 60 năm thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam
70-BC/TĐTN 13/3/2015 Báo cáo kết quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tháng 3, phương hướng hoạt động tháng 4 năm 2015
301/CV-TĐTN 11/3/2015 Về việc triển khai phong trào thi đua Dân vận khéo năm 2015
Thể lệ 10/3/2015 Thể lệ hội thi Khi tôi 18 cấp thành phố năm học 2014-2015
72/QĐ-TĐTN 10/3/2015 Quyết định về việc ban hành thể lệ hội thi Khi tôi 18 cấp thành phố năm học 2014-2015
235/CV-TĐTN 10/3/2015 Về việc huy động lực lượng diễu hành hồng kỳ giải việt dã Tiền Phong 2015
230/CV-TĐTN 9/3/2015 Về việc xét chọn đảng viên tiêu biểu xuất sắc thành phố năm 2015
231/CV-HĐ 9/3/2015 Về việc triển khai cuộc thi sáng tác bài hát chính thức của Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ Toàn quốc 2015
232/CV-HĐĐ 9/3/2015 Về việc triển khai cuộc thi sưu tập tem năm 2015 với chủ đề "Áng tem thư kể chuyện Bác Hồ"
233/CV-HĐĐ 9/3/2015 Về việc tổ chức ngày hội Thiếu nhi vui khỏe-Tiến bước lên Đoàn
302/CV-TĐTN 4/3/2015 Về việc đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn sinh viên tham gia hội thi Olympic toàn quốc môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh