Từ ngày 28/02 đến 02/3/2023, Ban Thường vụ Thành đoàn Thái Nguyên chỉ đạo Giao ban Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quý I/2023 tại 4 Cụm thi đua các cơ sở Đoàn Khối Phường, Xã!

Hội nghị giao ban là dịp các Cụm thi đua đánh giá kết quả hoạt động quý I và phương hướng hoạt động quý II năm 2023, đồng thời chia sẻ những cách làm hay, cách làm sáng tạo, tham quan học tập kinh nghiệm các mô hình phát triển kinh tế tại các địa phương đăng cai Hội nghị.
Đặc biệt, Hội nghị giao ban đã thảo luận sôi nổi các phương pháp hoạt động để thực hiện có hiệu quả các nội dung trọng tâm triển khai trong thời gian tới như: Các chỉ tiêu trọng tâm tháng thanh niên; Chỉ tiêu kết nạp Đảng 2023; Xây dựng công trình thanh niên; Chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn....
 
 
 
 

Đăng bởi: admin

Tin tức liên quan