Trong 2 ngày 21, 22/9/2023, Đoàn Giám sát của Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của BCH Trung ương Đảng (khóa X) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa" trực tiếp tại Đảng uỷ các phường Trưng Vương, Tân Long, Cam Giá và xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên

Tham gia Đoàn có đ/c Nguyễn Văn Thắng, Thành uỷ viên, Ủy viên BCH Tỉnh Đoàn, Bí thư Thành đoàn; đ/c Nguyễn Hải Quân, Phó Bí thư Thành đoàn, cùng các đ/c đại diện Ban Dân vận Thành uỷ, Ủy ban MTTQ thành phố, Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Lao động Thương Binh và Xã hội, các đc cán bộ cơ quan Thành đoàn Thái Nguyên. Về phía Đảng ủy các phường, xã, làm việc với đoàn giám sát có các đồng chí Thường trực Đảng uỷ, HĐND, Lãnh đạo UBND, uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các bộ phận liên quan.

Tại các buổi làm việc, các đại biểu cùng thảo luận về một số vấn đề trọng tâm, kết quả triển khai Nghị quyết số 25-NQ/TW trong giai đoạn 2008 - 2023, những bài học kinh nghiệm, đồng thời đưa ra những trong thời gian tới về: Công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân cho thanh niên; Công tác nâng cao chất lượng lao động trẻ, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho thanh niên

Theo kế hoạch, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức giám sát gián tiếp tại 06 đảng uỷ phường, xã thông qua báo cáo.

 

Đăng bởi: quantri_thanhdoan

Tin tức liên quan