Hiện nay, có đến 80% những công việc tại các cơ quan, công sở là những công việc mang tính quy trình cơ học, lặp đi lặp lại và những công việc này thường sẽ chỉ tạo ra khoảng 20% giá trị trong tổng thể kết quả hoạt động của tổ chức. Điều này đồng nghĩa với việc trong 8 tiếng ở công sở một ngày, một nhân viên sẽ phải bỏ ra thời gian 6,4 tiếng để làm những việc mà lẽ ra chỉ xứng đáng dành khoảng 1,6 tiếng hoặc ít hơn.

Cũng tại môi trường công sở, có đến 80% thời gian các cuộc họp được dành cho việc tranh luận đúng sai về những khái niệm, những kiến thức mang tính nền tảng thay cho việc đưa ra những ý tưởng mới. Giá trị mang lại từ những tranh luận này thường chỉ ở mức dưới 10% của kết quả được mong đợi. Hiểu một cách đơn giản, điều này có nghĩa là người ta đang dùng 80% thời gian dành cho việc tạo ra cái mới để thảo luận về cái cũ - những thứ đã có sẵn câu trả lời.

Trí tuệ nhân tạo (AI) giúp giải quyết những vấn đề trên.

Các doanh nghiệp Việt Nam như Viettel, VNPT, FPT, VAIS hay Vbee cung cấp các công nghệ chuyển từ văn bản sang giọng nói, chuyển tư giọng nói sang văn bản, ghi chú cuộc họp, bóc băng ghi âm, sửa lỗi chính tả hay chăm sóc khách hàng tự động, giúp cơ quan, tổ chUc giải quyết những công việc lặp đi lặp lại một cách chính xác, tiết kiệm thời gian; các giải pháp như trợ lý ảo, chatbot để hỗ trợ cung cấp thông tin giúp trả lời những câu hỏi nền tảng để tiết kiệm thời gian của những cuộc họp; các giải pháp như nhận diện sắc thái tin bài, nhận diện cảm xúc khách hàng để giúp một tổ chUc thực hiện những công việc khó, đòi hỏi rất nhiều nhân lực có trình độ.

Công nghệ AI có thể giúp một người nhân viên bình thường trở thành một người nhân viên giỏi, thậm chí là xuất sắc và giúp một cơ quan, tổ chUc trung bình trở thành một tổ chUc lớn, thậm chí là vĩ đại.

Theo bộ thông tin và truyền thông

Đăng bởi: quantri_thanhdoan

Tin tức liên quan