Ngày 18/02/2023, Thành đoàn Thái Nguyên và Huyện đoàn Chi Lăng (tỉnh Lạng Sơn) phối hợp tổ chức Toạ đàm Giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Đoàn và phong trào TTN với chủ đề "Chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn" !

 

 

Tin tức liên quan