Nền tảng cung cấp dịch vụ Trung tâm giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng (SÕC) ià nền tảng đáp ứng yeu cắu kết nối, chia sẻ thông tin:

Nền tảng cung cấp dịch vụ Trung tâm giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng (SÕC) ià nền tảng đáp ứng yeu cắu kết nối, chia sẻ thông tin:

 • Giúp các bộ, ngành, địa phương rút ngắn 90% khối lượng, thời gian triển khai mô hình đảm bao an toàn thong tin 4 lớp và lựa chọn nền tảng cung cấp dịch vụ soc đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ thông tin; đồng thời hoàn thành 02 lớp quan trọng trong mô hình đảm bảo an toàn thông tin (ATTT) 04 lớp là lớp 02 (tổ chUc hoặc doanh nghiệp giám sát, bảo vệ chuyên nghiệp) và lớp 04 (kết nối, chia sẻ thông tin với hệ thống giám sát quốc gia).
 • Giúp kích cầu thị trường cung cấp giải pháp, dịch vụ giám sát ATTT nói riêng và thị trường ATTT noi chung, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, hỗ trợ các cơ quan, doanh nghiệp chuyển đổi số an toàn; giúp các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh đầu tư các giải pháp, công nghệ tiên tiến, tiên tới làm chủ và hình thành hệ sinh thai cac sản phẩm ATTT “Make in Viet Nam”.
 • Nâng cao năng lực đảm bảo ATTT, khi các chủ quản của các hệ thống thông tin được sử dụng các dịch vụ chuyên nghiệp, chát lượng cao, tin cậy của các doanh nghiệp Việt Nam và có sự giam sát chéo của cơ quán quản lý nhà nước là Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông.

Hiện nay đã có 13 doanh nghiệp đáp ứng yêu câu kết nối, chia sẻ thông tin với Trung tâm Giám sat an toan không gian mạng quốc gia trực thuộc Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin va Truyền thông, bao gồm:

 1. Công ty An ninh mạng Viettel;
 2. Công ty Công nghệ thông tin VNPT;
 3. Trung tâm An ninh mạng, Tập đoàn Công nghệ BKAV;
 4. Công ty TNHH An ninh an toàn thông tin CMC;
 5. Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT;
 6. Công ty cổ phần An toàn thông tin Cyradar;
 7. Công ty cổ phần Công nghệ giải pháp Quốc tế VNCS Global;
 8. Công ty cổ phần Công nghệ SAVIS;
 9. Công ty cổ phần Dịch vụ công nghệ tin học HPT;
 10. Công ty TNHH MTV Phát triển công viên phần mềm Quang Trung;
 11. Công ty cổ phần An ninh mạng Việt Nam (VSEC);
 12. Công ty cổ phần NetNam;

Công ty cổ phần MOPHA.

Theo bộ thông tin và truyền thông

Đăng bởi: quantri_thanhdoan

Tin tức liên quan