ước mơ “mỗi người dân Việt Nam sẽ có một bác sĩ” nghe có vẻ xa vời, phi thực tể. Nhưng với các nền tảng tư vấn sức khỏe, khám chữa bệnh từ xa thì ước mơ trên sẽ sớm thành hiện thực.

vov Bacsi24 là nền tảng hỗ trợ tư vấn sức khỏe, kết nối người dân với bác sĩ, được phát triển bởi Kềnh phát thanh sức khỏe vov FM 89 thuộc Đài Tiềng nói Việt Nam; Viettel Telehealth là nền tảng tự vấn khám chữa bệnh, tận dụng lợi thế về công nghệ kết nối để triển khai đủ 6 lĩnh vực khám chữá bệnh từ xa gồiĩìị tứ vấn y tế từ xa; hội chẩn tư vấn khám, chữa bệnh từ xa; hội chẩn tư vấn chẩn đoán hình ảnh từ xa; hội chẩn tư vấn giải phẫu bệnh từ xa; hội chẩn tư vấn phẫu thuật từ xa; đào tạo chuyển giao kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh từ xa...

Những nền tảng này đã kết nối hàng trăm nghìn bác sĩ trong và ngoài nưổc tham gia tư vấn, khánĩ và chữa bệnh trực tuyến cho bệnh nhân; giúp người bệnh không còn phải đến bềnh viện thưòng xuyên, bac sỹ có thể điều trị cho ngưòi bệnh rriột cách hiệu quả qua màn hình máy tính từ nhà, dựa trên dữ liệu y tế được kết noi và chia sẻ từ nhiều bệnh viện khấc nhau; ai cũng,có thể đo lưòng và quản lý dữ liệu sức khỏe của mình khi ở nhà đê có thể biết cách phong, chống bệnh tốt hơn; giúp phân loại bệnh và hỗ trợ cách chăm sóc tại nhà mà không làm tang nguy cơ lẩy truyền; giầm áp lực cho việc chăm sóc nội trú, giúp giảm lay truyền vi-rút bằng each giảm tiềp xúc.

Tăng tỷ lệ ngưòi dân sử dụng các dịch vụ chăm sóc ban đầu và tạo ra một cơ chế “gác cổng” ỗ địa phương; cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe đã được công nhận từ lâu hoạt động như một hệ thống sancj lọc đối vối các dịch vụ của bệnh viền; giúp các bệnh viện tuyển cuối cho phép bẹnh nhân đặt iịch hẹn khám, chữa bệnh trực tuyến mà không cần thông qua các có sở chăm sóc ban đầu; giảm tải số lượng ngưòi đến bệnh viện, giảm bệnh nhân dồn về tuyến trên.

ứng dụng này đặc biệt có ý nghĩa khắc phục tình trạng thiếu nhân lực y tế ở cac vùng sâu vùng xa và góp phần cải thiện thuận tiện cho ngưòi bệnh nhất là ngưòi bệnh bị giảm khả năng vận động hoặc có vấn đề về sức khỏe tâm thần; tiết kiệm chi phí so vói chăm sóc thông thưòng, đặc biệt là những ngứòi mắc bệnh mạn tính và những ngưòi sống ở vùng sâu vung xa và thực tế cho thấy vẫn đảm bảo an toàn? hiệu quả và cải thiện sự hài lòng của ngưòi bệnh.

Theo bộ thông tin và truyền thông

Đăng bởi: quantri_thanhdoan

Tin tức liên quan