Từ góc nhìn chuyển đổi số, giáo dục là một lĩnh vực đặc biệt, khác hoàn toàn các lĩnh vực khác. Nếu chuyển đổi số một lĩnh vực kinh tế là thay đổi diện mạo, cách vận hành, cách tạo ra giá trị mới của riêng lĩnh vực đó, thì chuyển đổi số giáo dục chính là cách chúng ta thay đổi tưdng lai của cả quốc gia. Vì thế, cũng sẽ là không quá nếu nói chuyển đổi số nền giáo dục sẽ quyết định sự thành bại của chuyển đổi sô' quốc gia.

Chuyển đổi sô' và công nghệ sô' trong giáo dục có thể tạo ra rất nhiều thay đổi mạnh mẽ về phưong thức giảng dạy, phưong thức tiếp nhận kiến thức, thậm chí có thể thay thế cả việc giảng dạy của giáo viên. Nhưng, công nghệ sẽ không bao giờ thay thế được giáo viên ở sứ mệnh truyền cảm hứng học tập, nghiên cứu cho người học và càng không thể thay thế được những người làm giáo dục ở khả năng tạo ra tri thức. Công nghệ dù có phát triển đến đâu cũng không thể tự tạo ra tri thức mới, mà chỉ có thể hỗ trợ con người làm điều đó và biến tri thức thành những giá trị hữu hình cho cuộc sống.

Thiên chức của giáo viên trong kỷ nguyên sô' vì thế cũng sẽ không còn chỉ là truyền đạt tri thức như trước nữa, mà giờ đây, quan trọng hdn là truyền đạt cảm hứng học tập cho người học, để dù được học tập theo phưong pháp nào, bằng công nghệ nào, người học vẫn sẽ nuôi dưỡng được niềm dam mê học tập, dam mê tìm tòi những điều mới, dù là trên trang sách hay ở ngoài cuộc sống. Tưong tự, vai trò nghiên cứu, tìm tòi tri thức mới cũng sẽ trở thành sứ mệnh quan trọng hdn đối với giáo viên. Và đó cũng sẽ chính là đặc điểm phân biệt rõ nhất giữa những người làm giáo dục với những cỗ máy hay công nghệ giáo dục.

Theo bộ thông tin và truyền thông

 

Đăng bởi: quantri_thanhdoan

Tin tức liên quan